GÜRCÜ KAYNAKLARI

Selçuklular sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

GÜRCÜ KAYNAKLARI

M. Brosset tarafından toplanan ve yeniden kaleme alınan, Gürcü kaynakları, zeyl’leri ile beraber yayınlanmıştır.

Bu eserin 3. Bölümü Selçuklulardan bahseder. Selçukluların Kafkasyaya yönelik faaliyetlerinde temel kaynak niteliğindedir. Bu eser aynı zamanda Anadolu’nun Türkleşmesi, Anadolu Selçuklu Devleti konusunda da önemli bilgiler ihtiva eder.

Anonoim Gürcü Vekayinamesi: Neşr. ve Fransızca Çev. M. Brosset, Histoire de la Georgie, 2 cild, Petersburg, 1849-57; Trk. çev. H. D. Andreasyan, Gürcistan Tarihi, III, Selçuklular Kısmı (1015-1212) (TTK Kütüphanesinde bulunan basılmamış tercüme).