DİĞER KAYNAKLAR

Selçuklular sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

DİĞER KAYNAKLAR

1- MÜNŞEAT MECMUALARI

2- İSTÎFA KİTAPLARI

3- MENAKIBNAME veya VİLAYETNAMELER

4- ŞECERENAMELER

5- FÜTÜVVETNAMELER

6- VEKAYİNAMELER

7- MESKUKÂT

8- KİTABELER

9- VAKFİYELER

10- KAYBOLAN VEKAYİNAMELER

11- NEŞREDİLEN ESERLER (TIPKI ve TENKİTLİ BASIMLAR)

KAYNAKLAR HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yukarıdaki temel ve bilinen kaynaklara ek olarak aşağıdaki argumanlar da kaynak olarak dikkate değerdirler.

- Hükümdarların hususi mektupları,

- Fermanlar,

- Nişanlar,

- Menşurlar,

- Ahidnemeler,

- Fetihnameler,

- Anlaşmalar,

- Nüfus,

- Toprak,

- Sayım ve Tapu Defterleri,

- Kadı Sicilleri,

- Kanunnameler,

- Mesneviler ve Dîvanlar,

- Siyasetnameler,

- Şiir kitapları, Felsefi, Dinî Ahlaki ve tasavvufieserler

Tarihi Kaynak olma hususiyetine sahiptirler.

Bu kaynaklardan birçoğu halen ham malzeme olarak arşivlerde araştırmacıları beklemektedir.

Bunlardan başka edebi, dini vs alanda yazılan eserler de yeri geldiği zaman kaynak olma özelliğini taşıması nedeniyle ek; 2 de bir liste verilmiştir.