Son değişiklikler

Şuraya atla: kullan, ara

Vikide yapılan en son değişiklikleri bu sayfadan izleyin.

Son değişiklikler seçenekleri
Gösterge:
Y
Bu değişiklikle yeni bir sayfa oluşturuldu (ayrıca yeni sayfalar listesine bakınız)
k
Bu küçük bir değişiklik
b
Bu değişiklik bir bot tarafından yapıldı
(±123)
Sayfa boyutundaki değişikliğin bayt bazında değeri
Son 1 | 3 | 7 | 14 | 30 günde yapılan son 50 | 100 | 250 | 500 değişikliği göster
Kayıtlı kullanıcıları gizle | Anonim kullanıcıları gizle | Benim değişikliklerimi gizle | botları göster | Küçük değişiklikleri gizle
26 Mayıs 2018 11:43 tarihinden itibaren yeni değişiklikleri göster
   

26 Mayıs 2018

Y    10:27  Tartışma:TÜYSÜZ, Cem, Oğuzlar, Türkler, 2002, s.277-289.‎ (fark | geçmiş) . . (+141). . 178.159.37.148 (mesaj) (yzetacsn)
Y    07:35  Tartışma:YÜCEL, Erdem, Rum Anadolu Sultanlığının Menşei ve Bizans, Ankara1988.‎ (fark | geçmiş) . . (+191). . 46.161.9.77 (mesaj) (zdjmfvju)
Y    07:13  Tartışma:AKÇAY, İlhan, Abdal Musa Tekkesi, VII. Türk Tarih Kongresi (Bildiriler), 1. cilt, Ankara 1972.‎ (fark | geçmiş) . . (+171). . 46.161.9.80 (mesaj) (bjnrxuan)
Y    05:20  Tartışma:ALKAN, Ahmet Turan, Bir Selçuklu Şehrinde Yaşamanın Anlamı Üzerine, Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri VI, (16-17 Mayıs 1996), Konya, 1998, s.69-72.‎ (fark | geçmiş) . . (+129). . 178.159.37.148 (mesaj) (qgqftjar)
Y    03:13  Tartışma:AYDIN, P. Emanuel, Süryaniler, Viyana: Nuhro Yayınları, 1982.‎ (fark | geçmiş) . . (+168). . 46.161.9.80 (mesaj) (vuezqlys)
Y    01:04  Tartışma:KONUŞ, FAZLI, Selçuklular Bibliyografyasi (Temel Kaynaklarin Açiklamasi ile Beraber), Çizgi Kitabevi, Erciyes Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi), Konya 2006‎ (fark | geçmiş) . . (+156). . 178.159.37.146 (mesaj) (tjqizfcm)
Y    01:00  Tartışma:SPULER, B, Le Role des Turcs dans l’histoire de 1’Iran (XI-XIII siéc1es), La Persia nel Medievo, Roma 1971, s.585-594.‎ (fark | geçmiş) . . (+161). . 46.161.9.77 (mesaj) (rnmxqrex)

25 Mayıs 2018

Y    22:57  Tartışma:ARTUK, İbrahim, ARTUK Cevriye, Danişmend Sikkelerine Genel Bir Bakış, Niksar’ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri, (Niksar, 8 Haziran 1996), Tokat 1996, s.100-102.‎ (fark | geçmiş) . . (+181). . 46.161.9.70 (mesaj) (cobuwsvj)
Y    22:29  Tartışma:HÜSEYNOV, R. A, XI ve XII. Yüzyıllarda Orta Asya’da Para Tedavülü Tarihinden, Bakü 1971.‎ (fark | geçmiş) . . (+203). . 46.161.9.77 (mesaj) (tiqfykqz)
     22:18  Tartışma:BATILI SEYAHATNAMELER‎ (fark | geçmiş) . . (+161). . 46.119.127.157 (mesaj) (gjetsypslw: yeni başlık)
     20:30  Tartışma:Danişmendname, Arif Ali (XV.yy)‎ (fark | geçmiş) . . (+166). . 46.119.127.157 (mesaj) (qukkztvpic: yeni başlık)
Y    18:59  Tartışma:ÖGEL, Bahaeddin, Türk Mitolojisi-Kaynaklar ve Açıklamaları ile Destanlar, cilt I Ankara 1971.‎ (fark | geçmiş) . . (+203). . 46.161.9.70 (mesaj) (npwxfvzs)
Y    18:23  Tartışma:SEVİM, Ali, Van Gölü Bölgesinde Selçuklu Fetihleri ve Sonuçları, Türk Kültürü Araştırmaları, XXX/1-2, Ankara 1993, s.225-233.‎ (fark | geçmiş) . . (+157). . 178.159.37.146 (mesaj) (hpuojebb)
Y    17:46  Tartışma:ŞAPOLYO, Enver Behnan, Selçuklu Daruşşifaları, Türk Kültürü, IX/106, 1971, s.34-37.‎ (fark | geçmiş) . . (+162). . 178.159.37.146 (mesaj) (boywpvwv)
Y    16:17  Tartışma:Chalcocondyles, Laonicus, Historia, 1298-1463, (CSHB, 1843).‎ (fark | geçmiş) . . (+203). . 46.161.9.70 (mesaj) (yqluiznm)
Y    10:42  Tartışma:WITTEK, P., Bizans-Selçuk Münasebetleri, Ülkü, VIII/44, 1936, s.149-152.‎ (fark | geçmiş) . . (+222). . 46.161.9.70 (mesaj) (eyvtfjku)
Y    04:01  Tartışma:KAVAKÇI, Yusuf Ziya, Hisbe Teşkilatı, Ankara 1975.‎ (fark | geçmiş) . . (+161). . 178.159.37.112 (mesaj) (wfdbmpas)

24 Mayıs 2018

Y    23:28  Tartışma:Mirhond, Târih-i Ravzatu’s-Safâ, Tahran 1339.‎ (fark | geçmiş) . . (+191). . 178.159.37.146 (mesaj) (tmeqhxak)
Y    23:19  Tartışma:LEWIS, Bernard, Three Biographies from Kemal d-din, 60. doğum yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağan, (Mélanges Fuad Köprülü), İstanbul 1953, s.325-344.‎ (fark | geçmiş) . . (+159). . 178.159.37.112 (mesaj) (fvdvslqf)
     21:12  Tartışma:BATILI SEYAHATNAMELER‎‎ (2 değişiklik | geçmiş) . . (+324). . [178.159.37.39‎; 46.119.115.174‎]
      21:12 (gün | son) . . (+171). . 178.159.37.39 (mesaj) (igivhdckzi: yeni başlık)
      20:41 (gün | son) . . (+153). . 46.119.115.174 (mesaj) (jlaqglcfly: yeni başlık)
Y    20:35  Tartışma:ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş cilt.VIII Türkler'de Devlet ve Ordu Mehteri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.‎ (fark | geçmiş) . . (+114). . 46.161.9.77 (mesaj) (xvwdkwoz)
     20:31  Tartışma:Danişmendname, Arif Ali (XV.yy)‎‎ (2 değişiklik | geçmiş) . . (+341). . [178.159.37.39‎; 46.119.115.174‎]
      20:31 (gün | son) . . (+165). . 46.119.115.174 (mesaj) (hrhnoeoron: yeni başlık)
      20:31 (gün | son) . . (+176). . 178.159.37.39 (mesaj) (svipfwhaah: yeni başlık)
Y    15:14  Tartışma:MERÇİL, Erdoğan, Bizans’ta Selçuklu Hanedan Mensupları, XI. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, II, Ankara 1994, s.709-722.‎ (fark | geçmiş) . . (+173). . 46.161.9.71 (mesaj) (anlesuag)
Y    14:23  Tartışma:ÜNVER, A, S, Anadolu’da Selçuklular’ın Beşiği, Hayat Tarih Mecmuası,11-8, 1971, s.6-9‎ (fark | geçmiş) . . (+131). . 46.161.9.71 (mesaj) (mgdkenkt)
Y    09:01  Tartışma:SEVİM, Ali, Munkizi Müelliflerinin Selçuklularla İlgili Kayıtları, Tarih Araştırmaları Dergisi, XVI/27, Ankara 1994, s.5-11.‎ (fark | geçmiş) . . (+213). . 178.159.37.112 (mesaj) (jlrgecgc)
Y    08:56  Tartışma:ERDMANN, K., Das Anadolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, Berlin 1961.‎ (fark | geçmiş) . . (+189). . 46.161.9.70 (mesaj) (htymtbxw)
Y    08:29  Tartışma:GOTTSCHALK, H, L, Der Bericht des İbn Nazif al-Hamawi über die Schlacht von Jasycimen (25-28. Ramacian 627/7.-10. August 1230), Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlanhdes, 56, 1960, s.55-67.‎ (fark | geçmiş) . . (+164). . 46.161.9.70 (mesaj) (hvfjevgq)
Y    08:16  Tartışma:OCAK, Ahmet Yaşar, La Revolte de Baba Resul ou la Formation de L’heterodo¬xie Musulmane en Anatolie au XIIIe Siécle, TTK Yayınları, Ankara 1989.‎ (fark | geçmiş) . . (+199). . 46.161.9.70 (mesaj) (jeytqylh)
Y    05:48  Tartışma:HOWORTH, H., History of Mangols From the 9th ta the 19th Century, Part III, The Mongols of Persia, Tapiei 1970.‎ (fark | geçmiş) . . (+206). . 178.159.37.112 (mesaj) (dvkbxrjx)
Y    04:40  Tartışma:Belazuri, Fütuhu’l-Büldan, çev. M. Fayda, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.‎ (fark | geçmiş) . . (+120). . 46.161.9.77 (mesaj) (ncwwmaca)
Y    02:05  Tartışma:Axel Havemann, “Selçuklu Suriye’sinde Vezir ve Reis; Kentin Kendi Kendini Temsil Mücadelesi”, çev., Kâzım Uzun, Tarih Okulu, VIII, Eylül-Aralık 2010, ss. 151-163.‎ (fark | geçmiş) . . (+190). . 46.161.9.61 (mesaj) (iongxruz)

23 Mayıs 2018

Y    23:40  Tartışma:DENNIS, George T., 1044 Tarihli Bizans-Türk Andlaşması,‎ (fark | geçmiş) . . (+181). . 178.159.37.112 (mesaj) (lxbxcczw)
     23:01  Tartışma:BATILI SEYAHATNAMELER‎‎ (2 değişiklik | geçmiş) . . (+410). . [178.159.37.80‎; 178.159.37.86‎]
      23:01 (gün | son) . . (+178). . 178.159.37.80 (mesaj) (czuhrhgkltloue: yeni başlık)
      23:00 (gün | son) . . (+232). . 178.159.37.86 (mesaj) (qltaetqaxlsigm: yeni başlık)
Y    22:43  Tartışma:Malazgirt Meydan Muharebesi (26 Ağustos 1071), Yayınlayan, T. C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Başkanlığı, Ankara 1971.‎ (fark | geçmiş) . . (+183). . 46.161.9.70 (mesaj) (ehbklsah)
Y    22:41  Tartışma:HASSAB, Yahya, Nizamülmülk ve Siyasetname, Kahire 1953.‎ (fark | geçmiş) . . (+146). . 46.161.9.61 (mesaj) (hdfxdeal)
     21:49  Tartışma:Danişmendname, Arif Ali (XV.yy)‎‎ (2 değişiklik | geçmiş) . . (+395). . [178.159.37.80‎; 178.159.37.86‎]
      21:49 (gün | son) . . (+223). . 178.159.37.86 (mesaj) (aukzswpqoxrvob: yeni başlık)
      21:49 (gün | son) . . (+172). . 178.159.37.80 (mesaj) (lylazwwttmuaae: yeni başlık)
Y    21:35  Tartışma:MAZAHERÎ Ali, Orta Çağda Müslümanların Yaşayışları, çev. Bahriye Üçok, İstanbul 1972.‎ (fark | geçmiş) . . (+172). . 46.161.9.71 (mesaj) (shxfhary)
Y    20:06  Tartışma:KESKİN, Mustafa, Selçuklular Zamanında Doğu Karadeniz'e Yönelik Türkmen Akınları ve Muacereti. Giresun Tarihi Sempozyu (24-25 Mayıs 1996), İstanbul 1997, s.51-57.‎ (fark | geçmiş) . . (+141). . 46.161.9.71 (mesaj) (wvhyopfm)
Y    16:17  Tartışma:Ahmet İhsan, Kılıç Arslan. Sühulet Kitabevi, İstanbul(?).‎ (fark | geçmiş) . . (+215). . 178.159.37.112 (mesaj) (byyzmpus)
Y    14:30  Tartışma:KÖKER, Ahmet Hulusi, Gevher Nesibe Darü’ş-Şifası ve Tıp Medresesi, Tıbbi Etik Yıllığı, 2. İstanbul 1992, s.109-119.‎ (fark | geçmiş) . . (+168). . 46.161.9.71 (mesaj) (grejpkrl)
Y    09:28  Tartışma:GÜZEL, Abdurrahman, Abdal Musa Velayetnamesi, TTK Ankara 1999,‎ (fark | geçmiş) . . (+127). . 46.161.9.71 (mesaj) (kpzozagg)
Y    09:01  Tartışma:İbnü'l-Esîr, et-Tarihü'l-Bâhir fi'd-Devleti'l-Atabekiyye. Kahire 1963.‎ (fark | geçmiş) . . (+115). . 178.159.37.148 (mesaj) (chkmvrxf)
Y    08:59  Tartışma:KURAT, A. Nimet, Malazgirt Zaferi Sırasında İdil Boyu ve Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri, Türk Kültürü, 106, Ağustos, 1971.‎ (fark | geçmiş) . . (+235). . 46.161.9.70 (mesaj) (buuohiai)
Y    08:58  Tartışma:DAVİDOVİÇ, E. A., Kanibadamskiy Klad Karakhanidskikh Monet, (Karahanlı Paralarının Kanibadam Hazinesi), Souetskaya Arkhelogiya, 1, 1961, s.186-200.‎ (fark | geçmiş) . . (+197). . 46.161.9.70 (mesaj) (wwpgrofv)
Y    08:34  Tartışma:OCAK, AHMET Yaşar, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler (Metodolojik Bir Yaklaşım), İstanbul 1992.‎ (fark | geçmiş) . . (+142). . 46.161.9.71 (mesaj) (zmxibvwc)
Y    07:52  Tartışma:ARIT, Fikret, Malazgirt Zaferi ve Alparslan, İstanbul 1971.‎ (fark | geçmiş) . . (+213). . 178.159.37.112 (mesaj) (kyfyjcxd)