Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler

“İ.S.1098 yılında, yani bu toprakları Türkler aldıktan elli bir yıl sonra, Alexius Konstantinopolis’te imparatorken, Yaği-Siyan (Aksin) adlı Türk, Ebu el Fatıh tarafından Antakya’ya vali atanmışken, Mısırlı Efdal da Kudüs’teydi. Kendisi iki yıl önce Türkler’den Sükman ve kardeşlerini, Artuk’un oğullarını almıştı. Bütün deniz kıyısı Mısırlılar’ın elindeydi.

Hatim’in oğlu Teodor Kurbalat Urhoy (Urfa) ’daydı. Kendisi, kenti Türkler’den kurtarmış ve imparatora vermek için bekliyordu.” Adı bilinmeyen bir Süryani tarafından kaleme alınan bu ilginç vakayiname, hacmini aşan bir yoğunluğa sahip...
İstanbul, 2005, 1. baskı,
ISBN No: 9753861117
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com