Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Endülüslü bir Yahudi olan Benjamin yolculuğuna İspanya dan bşlayıp Roma, Yunanistan, Kostantiniyye (İstanbul), Kıbrıs, Suriye, Irak ve Suriye civarını gezmiştir. Gezdiği bu şehirlerin tarihi mekanları, ticari ve sosyo kültürel yapıları hakkında önemli bilgiler vermiştir. Haçlıların Küdüs te ve civarındaki işgallerine geniş ye r verir. Seyahatnamesinden anlaşıldığına göre Roma ve İstanbulda biraz fazla kalmış ve buradaki notlarına dahageniş yer vermiştir. Seyahatnamenin en önemli yanlarından biride aslen yahuda olan seyyahın gezdiği bütün yerlerdeki Yahudi cemaatlerinden ve bunların sayılarından, mezheplerinden, yaptıları işlerden geniş şekilde bahs etmesidir. Hatta be konudaki yazdıklarından dindar bir kişi olduğunu söylemek mümkündür.
Bu seyahatnamenin Türk ve İslam tarihi bakımından önemi de çok büyüktür. Gezdiği İslam şehirleri hakkında geniş bilgiler verir. Özellikle Bağdat şehri ve buradaki İslam Halifesi hakkında geniş bilgiler vermiştir. İranı da dolaşan seyyah Haşhaşiler ve yapılanmaları hakkında Marco Polo dan 100 yıl kadar önce bilgiler verir.
Selçukluların her ne kadar 1157 de Sencer’in ölümü ile etkileri ortadan kalktıysa da Seyyah Benjamin Sultan Sencer ve eski Selçuklu şehirleri hakkında da geniş bilgiler verir. Özellikle Yahudi Cemaatleri ve idare arasında çıkan anlaşmazlıkları da geniş olarak anlatır. Bunlardan başka yine Sencer’in Rey şehrini istila eden Oğuz boylarıyla olan mücadelesini 20 yıl kadar sonra olayın şahitlerinin ağzıyla anlatır.Yine onun ifadelerinden Nişabur çevresinde yaşayan Yahudilerin Oğuzlarla iyi ilişkiler içinde olduğunu anlıyoruz.
Ratisbonlu (Regensburg) da doğan diğer Yahudi seyyah Patechia da 12. asrın ikinci yarısnda doğdu. Yolculuğuna Polonya dan başlamış Kiev, Kırım, Tataristan, Ermeniyye, iran, ırak Suriye ve Rum (Greece) memlektlerini dolaşmıştır. Patechia bu yolculuğunu Benjaminden 10-15 yıl sonra gerçekleştirmiştir. Bu iki seyyahın bilgileri biribirini tamamlamaktadır. Patechia Karaîler hakkına da bilgiler vermektedir.
Eser Nuh Aslantaş tarafından “Tuleda’lı Benjamin ve Ratisbon’lu Patechia, Ortaçağda (12.yy.) iki Yahudi Seyyahın Avrupa, Asya, ve Afrika Gözlemleri”, İstanbul 2001. künyesiyle Türkçeye tercüme edilmiştir. Arapça olarak Erza Haddad tercüme etmiş ve Bağdat’ta 1945 yayınlamıştır.
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com