Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Ortaçağın en büyük seyyahlarından olan İtalyan seyyah, Orta ¬Doğu dan Çin’e kadar geçtiği yerlerle ilgili gezi notlarından oluşan bir kitap yazmıştır. Orta Çağ Avrupası’nın ufuklarının genişlemesinde çok önemli rol oynayan bu eser, 1272 yılında Anadolu’dan da bahseder. Bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu hakkında verdiği bilgiler kıymetlidir. M. Polo, The Book of Marco Polo, (Ed. Edwad Yule), London 1921
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com