Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Papanın elçisi olarak 1253’de Karakurum’a giden ve Moğol Kağanı ile görüşen seyyah, geçtiği yerlerle ilgili olarak çok kıymetli bilgiler vermiştir. XIII. Yüzyıl Anadolu’sunda Sinop, Samsun gibi Karadeniz’deki bölgelerden başka Erzincan, Sivas, Erzurum ve Konya’dan bahsetmiştir. Anadolunun Sosyal ve ekonomik tarihi açısından bilgiler verir. Anadolu ve çevresinin ticari ilişkileri hakkında da malûmât vardır. Ayrıca, eserde Kağan’ın yanında gördüğü Selçuklu hükümdarı ile ilgili bilgiler de vermektedir.
Türkçeye tercümesi yapılmıştır; Wilhelm von Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-1255, çev. Ergin Ayan, İstanbul 2001, Ayışığı Kitapları. Rubruck, Wiliam, The Journey of William Rubruck ta the Eastern Part of the World, (İng. çev.W. Rockhill), Loncion 1900
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com