Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Ebû Muîn Nasır bin Hüsrev 394/1003 yılında Belh'in Kubâdiyan şehrinde doğdu. Genç yaşında iyi bir tahsil gördü. 1045 yılında Mekke'ye hacca gitti. Bu seyahat sonunda, çeşitli hükümdarların mücadelelerine sahne olan İran'a dönmekten vazgeçti. 439/1047 yılında sulh ve sükun, refah ve bolluk ülkesi Mısır'a gitti. İslâm âlemini Mısır'daki Fatımîlerin kurtaracağına kanaat getirdi. İsmâiliyye Mezhebi'ne girdi. 441/1050 yılında Fatımî Halifesi el-Mustansır tarafından bu mezhebi Horasan'da yaymaya memur edildi. Şam, Doğu Anadolu, İran yolu ile Belh'e döndü. Selçukluların İsmâiliye Mezhebi'ne karşı mücadelelerinden kaçarak Mâzenderan'a, sonra Bedahşan dağlarındaki Yumgan'a gitti. 453/1061 tarihinde burada öldü.
Edebî ve felsefî eserleri yanında dolaştığı yerlerde gördüklerini anlatan bir Sefer-nâme (Seyahat-nâme) yazdı. Bu eserde, Basra, Mekke, Kahire'deki eserler, Güneydoğu Anadolu'daki, Doğu Anadolu'daki bazı şehirler ve tarihî olaylar hakkında değerli bilgiler verir. Sosyal hayat hakkında verdiği bilgiler diğer eserlerden farklıdır.
Sefer-nâme Schefer tarafından 1881 yılında Paris'te, 1994 yılında F. Gabrielli neşrinin fotoğraf baskısı Frankfurt'ta, Kaviani tarafından 1923 yılında Berlin'de neşredilmiştir. Tahran'da yapılan başka baskıları bulunmaktadır. Abdülvahhab Terzi tarafından Türkçe'ye yapılan tercümesi 1994 yılında İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmıştır. Fransızca'ya, Almanca'ya, Arapça'ya tercümeleri vardır.
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com