Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
İbn Battüta, 703/1304 yılında Tanca'da doğdu. Hayatı hakkındaki bilgiler İbn Battüta Seyahatnamesi diye de tanınan Tuhfet el-Nuzzar fî Ğaraib el-Emsar ve Acaib el-Esfar adlı eserinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. Buna göre 725/1325 yılına kadar Fas ve Tanca'da kaldı. 2 Receb 725/13 Haziran 1325 tarihinde hac yapmak için Tanca'dan hareket etti. Kuzey Afrika yoluyla Kahire'ye geldi. Üç yıl boyunca seyahatlarına devam edip 732/1332 yılında bir daha hacca katıldı. Hac'tan Mısır'a geçti. Oradan Şam'a gitti. Lazkiye'den gemiye binerek, Alaiye (Alanya) şehrine geldi. Antalya, Burdur, Isparta, Eğridir, Gölhisar, Acıpayam, Denizli, Tavas ve Milas şehirlerini dolaştı. Sonra Erzurum'a kadar bir seyahat yaptı. Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum şehirlerini ziyaret etti. Birgi'ye döndü. Birgi'den kuzeye yöneldi. Manisa, Bergama, Balıkesir, Bursa, İznik, Geyve, Göynük, Mudurnu, Bolu, Gerede, Safranbolu, Kastamonu, Sinop şehirlerine uğradı. Sinop'tan Kırım'a geçti. Altınordu Devletini dolaştı. Saray'da Özbekhan'ın ordugahına vardı. Onun tarafından iyi kabul gördü. Bir İstanbul ziyaretinden sonra, Saray'dan hareketle Maveraünnehr, Harezm, Horasan, Afganistan'ı dolaştı (734/1333). Daha sonra Hindistan, Hint Denizi adalarını Yemen, Basra Körfezi'ni, Bağdad, Şam, Mısır'ı dolaştı. Mekke'ye hacca gitti. Mısır'a döndü (748/1347). Bundan sonra kuzey Afrika ve Akdeniz de dolaşarak, Zilkade 754/1353 tarihinde Sicilmase'ye döndü, 770 veya 779/Aralık 1368 veya 1377 tarihinde Merakeş'te öldü.
İbn Battüta aynı zamanda bir alimdi. Dolaştığı yerlerdeki hükümdarlardan itibar görmüş, onlar tarafından zaman zaman kendisine görevler verilmiştir. Tuhfet el-Nuzzar fî Ğaradib el-Emsar ve Acadib el-Esfar adlı seyahatnamesinin İbn Cüzeyy el-Kelbî'ye imla ettiği muhtasar nüshası zamanımıza gelmiştir. Bu muhtasar Merînîler sultanı Ebü'l-İnan'ın isteğiyle 3 Zilhicce 756/9 Aralık 1356 tarihinde tamamlanmıştır, İbn Battüta'nın seyahatname notlarının bir kısmı Hindistan'da Kul'da soyulduğu zaman, bir kısmı ise Kalküta'da gemisinin batması üzerine kaybolmuştu. İbn Cüzeyy onun imla ettiği şeyleri aynen kaydetmiş, bazı üslup düzeltmeleri dışında bir şey ilave etmemiştir. Bununla beraber eserde Süleyman el-Tacir, Mesüdî, el-Bîmnî, İbn Fazlan, İstahrî, İbn Havkal, Ebü Hamid el-Gıranatî, el-Bekrî, el-Ezrakî gibi coğrafyacıların ve tarihçilerin eserlerinden alınan bilgiler vardır. Bir de İbn Battuta'nın bazı yerler hakkında verdiği bilgilerin hangi şekilde yazıldığı kendi gözlemlerimi, yoksa başkalarının verdiği bilgilere mi dayandığı iyi anlaşılmıyor.
Seyahatname tarih-coğrafya bakımından çok önemli olduktan başka kültür tarihi bakımından son derece önemlidir. Türk tarihi, Anadolu'daki Türklerin tarihi bakımından ayrı bir önem taşır. Yukarıda adı geçen yerleri gezerek; XIV. yüzyıldaki Anadolu'nun sosyal-kültürel hayatı hakkında önemli bilgiler verir. Bilhassa Anadolu'daki ahî teşkilatlarını anlatır. Pekçok yemek, içki, elbise, alet adı ihtiva eder. Ticaret malları, ticaret hayatı, limanlar, yollar, paralar, etnik tablo hakkında bilgiler verir, İslam dünyasında seyahatname tarzının en büyük örneklerindendir. Hatta en geniş sahayı kapsayanıdır. Seyahatları arlıklarla 29 yıl sürmüştür.
En güzel neşri C. Defremery-B.R. Sangumetti tarafından Paris'te 1853-1859, Frankfurt'ta 1994 yıllarında dört cilt halinde yayınlanandır. Mehmed Şerif Paşa bu neşre dayanarak eseri Türkçe'ye tercüme etmiş, 1315-1319 yıllarında İstanbul'da bastırmıştır. Bu tercüme bazı kısaltmalarla 1971 yılında İstanbul'da, 1981 yılında İsmet Parmaksızoğlu tarafından Ankara'da yeniden basılmıştır. Paris neşrinin metni, 1322, 1346, 1958, 1980 yıllarında Kahire'de dört defa basılmıştır. Dam Sadır 1379/1960, 1981 yıllarında başka baskılarım yapmıştır. 1983 yılında İslamabad'ta, Ross E. Dumn Berkeley tarafından 1989 yılında California'da, nihayet 1997 yılında Rabat'ta beş cilt halinde çok güzel iki neşri daha yapılmıştır. H.A.R. Gibb eseri bazı düzeltmeler yaparak İngilizce'ye tercüme etmiş, bu tercüme 1958-1962 yılları arasında Cambridge'te yayınlanmıştır. Farsça, Urduca, İtalyanca, Fransızcaya tercümeleri de vardır.
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com