Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler

Dımaşkta 556/1171 yılında doğdu. Serahs asıllı sûfi ve fakih ailesine mensuptur. Tahsilini Dımaşk’ta birçok alimden dersler dinleyerek tamamladıktan sonra Eyyubiler zamanında önemli görevlerde bulunmuştur. Bu arada Küdüs, Mısır, Marakeş gibi yerleri dolaştıktan sonra tekrardan Dımaşk’a geri döndü. Bu seyahatindeki izlenimlerini Er-Rihletü’l Mağribiye adlı eserinde topladıysada bu eser kaybodu. Ama Makarri bundaki birçok bilgiyi Hediyyetü’l Arifin adlı eserinde toplamıştır. Bu eser aracılığıyla, 1186 yılında Eyyubi Memluklerinden Şerafeddin Karakuş’un kumandasındaki Oğuzlarla, Şamdan Tunus’a kadar devam eden askeri harekat hakkında bilgi sahibi oluruz. Bu oğuz askeri birliği Marakeş dışında bir yere yerleştirilmiş maaşa bağlanmıştır.
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com