Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
İbn Cübeyr, 540-1145 yılında Valencia da doğdu. Edebiyatcı olarak yetişti. Üç defa doğuya seyahate çıktı. Bu seyahatleri sırasında, Hicaz, Irak, el-Cezîre ve Şam civarını dolaştı. 578-579/1182-1183 yıllarındakı hac seyahâti sırasında ki hatıralarını yazmıştır. Gördüklerini ve hatıralarını, Tezkire bi'l-Ahbar an İttifak el-Esfar adlı kitapta bir araya getirdi. Günümüze kadar ulaşan bu eser, Mısır, Hicaz, Irak, el-Cezîre, Şam ve civarındaki; ilim, sanat, ticareti, sosyal ve siyasî hayat hakkında bizzat şahit olduklarını yazması acısından birinci derecede kaynaktır. Atabeyler devrinin sosyal ve kültürel hayatını yansıtması acısından önemlidir.
Bir parçası Haçlı Seferleri Külliyatının doğu kaynakları kısmının III. cildinde yayınlanmıştır. Daha Önce Amari eserden bazı seçmeleri ve tercümelerini Journal Asiatique'in 1846 yılı sayısında yayınlamıştı. Kitabın tam metni ise W. Wright tarafından 1852 yılında Leyden'de, De Goeje tarafından tashihli şekli 1907 yılında Leyden-Londra'da basıldı. 1908 yılında Kahire'de kötü bir baskısı daha yapıldı. Hüseyn Nassar 1955 yılında Kahire'de yeni bir baskısını yaptı. Bu baskı 1964, 1980 ve daha sonraki yıllarda Beyrut'ta devam etti. Kitabın C. Schiaparelli tarafından 1906 yılında Roma'da İtalyanca tercümesi, Broadhunst tarafından 1952 yılında Londra'da ingilizce tercümesi, 1946, 1949 yıllarında Gaudefroy-Demonbeynes tarafindan Paris'te Fransızca tercümesi neşredildi.
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com