Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Bu kişinin hayatı hakkında ki bilgi bu eserde verdiği malümat ile sınırlıdır. Bağdat’ta Abbasilerin katiplerindendir. 309/921 yılında Abbasi Halifesi el Muktedir tarafından, İtil (Volga) Bulgarlarına gönderilen elçilik heyetinde bulunmuştur. Buraya giderken İran, Maveraünnehr, Harezm’e uğramış, Oğuzlar, Peçenekler, Başkırtlar ile Bulgarlar arasında gördüklerini anlatan bir seyahatname yazmıştır. İbn Fadlan bu eserinde geçtiği yerlerin coğrafyası, halkları, onların dinleri, hukukları, idare tarzları, sosyal durumları, Adetleri hakkındaki gözlemlerini yansıtmıştır. Bizim için oğuzlar hakkındaki verdiği bilgiler önemlidir.
Kitabı ilk defa Z.V. Togan 1939 yılında Almanca tercümesi ve metni ile beraber Leipzig de yayınlanmıştır. Eser, Rusca, Macarca, Fransızca, Farsça, Japonca gibi dillere çevrilmiştir. Türkçeye de Ramazan Şeşen tarafından çevrilmiş, 1975 ve 1995 yıllarında İstanbul da yayınlanmıştır.
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com