Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
İRAN SEYYAHLARI VE FARSÇA SEYAHATNAMELER
Kaan Dilek ...devami

İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar

Murat Ağarı
Kitabevi Yayınları;
İstanbul, 2002, ...devami
1.ve 2. Haçlı Seferleri Vekayinamesi
Avrupa Tarihi 1453'e kadar, Tarihi Seyahatnameler;
Hazırlayan: Vedii İlmen
...devami
- El- Alak el-Hatîra fi Zikri Ümera el-Şam ve'l-Cezîra
İbn Şeddad, İzzeddin Ebu Abdullâh Muhammed bin Ali bin İbrahim bin Ali (613-684/1217-1285)
...devami
Er-Rıhletü’l Mağribiye
İbn Hamaveyh, Taceddin (556-642/1171-1244)
...devami
Et-Tezkire bi’l-Ahbar an-İttifaki’l-Esfar (er-Rıhle)
İbn Cubeyr Muhammed bin Ahmed (540-614/1145-1214)
...devami
Histoire des Tartares (Historia Tartarorum) (1242-1245)
Simon de Saint-Quentin ...devami
İBN-İ FADLAN,
Seyahatname ...devami
Sefer-nâme
Nâsır-ı Hüsrev (394-453/1061-1003)
...devami
Seyahatname (1272)
Marko Polo
...devami
Seyahatname (Rihla) (1165-1173)
Tuleda’lı Benjamin ve Ratisbon’lu Patechia
...devami
Tuhfet El-Nuzzar Fî Ğaraib El-Emsar ve Acaib El-Esfar
İbn Battüta (Batuta), Muhammed bin Abdullah el-Levatî el-Tancî (703-770-(779)/1304-1368(1377))
...devami
William of Rubruk (1255)
Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-1255
...devami
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com