Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
...devami
İsfahan Selçuklu Cami ...devami
Anadolu Selçuklularının batıdaki son kervansarayı... ...devami
1. Aleaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılan Aleaddin Kervansarayı ...devami
Ani Armenian Church Converted To Seljuk Caravan Hotel ...devami
Ankara Alaeddin Camii ahşap minberi kapısı ...devami
Cacabey Medresesi: 1273 yılında Kırşehir valisi Cacabey Bey tarafından yaptırılmıştır ...devami
Mengücükler
Divriği, Ulu Camii Çift Başlı Kartal.
...devami
Mengücükler
Divriği, Ulu Camii Taçkapı süslemesi ...devami
Erzurum Çifte Minareli Medrese ...devami
Erzurum daki Selçuklulardan kalan Köprü ...devami
Hüdavend Hatun Türbesi Niğde ...devami
Karatay Medresesi, Konya, 1251 ...devami
Kayseri - Döner kumbet ...devami
Konya Karatay Medresesi çinileri ...devami
Melik Gazinin eşi Muhterem Hatun Türbesi Kırşehir1250
Melik Gazi Türbesi - Kayseri
Melikgazi Kalesi ...devami
Niğde’nin ve Selçuklu sanatının nadide eserlerinden birisidir. Sekizgen planlı ve üzeri piramit şeklinde örtülmüş olan bu küçük abidenin bir eşine daha memleketimizin hiçbir yerinde rastlanmamıştır. Türbe Keyhüsrev II.’nin oğlu Rüknettin Kılıçaslan IV’ün kızı Hüdavend Hatun tarafından 1312 tarihinde yaptırılmıştır. Türbenin doğuya açılan bir kapısı ve üç penceresi vardır. Sekizgen planlı gömeçli bir silme ile biten bir üst temel üzerinde, grift geometrik desenlerle süslenmiş yine sekizgen planlı gövde yükselmektedir. Yüzlerde pencerelerin üstünden itibaren gömeçli çelenk şeklinde bindirmelerden meydana gelmiş korniş onaltıgendir. Kornişin üzerinde ise tepeye doğru hafif bombeleşen sekizgen prizmal bir külah yeralmaktadır. İçtende sekizgen olan salonun üzeri yarım daire şeklinde bir kubbe ile örtülü olup, güney duvarında bir de mihrabı vardır. İçerisinde üç mezar taşı bulunan salonun tabanında muhtemelen bu mezarların bulunduğu bir mahzen yeralmaktadır. Binanın bezemesi fevkalade güzel ve önemlidir. Köşelerdeki sütunceler ve üst kornişte son derece değişik konularad sitilize edilmiş, sarmaşık saplar, çiçekler, yapraklar bulunmaktadır. Pencere üstünde insan başlı kuşlar ve çeşitli hayvanlar kabartma olarak oyulmuştur. Bir yerde bir arslanın karşısında ürkek bir ceylan, başka bir yerde kemere göre simetrik kanatlarını açmış çift başlı bir kartal (Selçuklu sembolü) vekornişe geçen gömeçli bindirmelerde geometrik desenler, Selçuklu Türk sanatının zarif ve incelik dolu örnekleridir.İçindeki mihrap yarım daire oluklardan meydana gelmiş, çokgen bir hücredir. Üstü üç dilimli bir kemerle örtülmüş gömeçlerle, grift geometrik motiflerle ve Kur’an ayetleriyle çevrelenmiş olup, yanlarda iki sütuncuk vardır.Türbenin giriş yüzünde taç kemer silmesinde bir ayet, kapının üstündeki üç satırlık kitabede ise “ Allah esirgeyici ve bağışlayıcıdır. Bu mübarek türbenin yapılmasını Allahın merhamet ve affını dileyen aciz mahluk emretti – Keyhüsrev oğlu Şehit Rüknettin dünya ve dinin ki Allah onları affetsin, kızı Hüdavend Hatun – 712 yılının aylarında... Allah' a hamd ve eshabına selam ve selavat “ ibaresi vardır.Türbede bulunan diğer iki mezardan biri 1340 tarihli olup, Emir Şucaeddin’in kızı Paşa Hatun’a, diğeri ise Niğde sancak Beyi’nin kızı Belkıs’a ait ve 1563 tarihlidir.Hüdavend Hatun’un mezar taşında ise iki ayet bir dua, kitabe vardır ki, burada Hüdavend Hatun’un 1332 yılında öldüğü yazılıdır. Demek oluyor ki Hüdavend Hatun türbeyi yaptırdıktan 20 yıl sonra ölmüştür.
...devami
Sungurbey Camisi İlhanlılar Devrinde Niğde Valisi bulunan Sungurağa tarafından 1335 tarihinde yaptırılmıştır. Cami 18. yüzyılın ortalarında büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Eski halinde üçerden iki sıra halinde ayaklarla (sütun) uzunlamasına üç sahna ayrılmakta idi ve yan sahınlar yıldız tonozlarla örtülü olup, orta sahın üzerine pencereli dört kubbe bulunmakta idi. Caminin doğusundaki ana portalde bir çift minare mevcuttu. Yangın sırasında caminin kubbeleri dağılmış, bunları destekleyen ayaklarla birlikte yıkılmıştır. Bugün bu ayakların yerine dört sıra ağaç direkler konulmuş, üzeri alçı ve harçla sıvanmıştır. Caminin üstü ise oluklu kiremitlerden bir çatı ile örtülmüştür.Caminin doğudaki kapısı sivri (Haç Tonoz) çarpraz tonozla örtülmüş ve iki minarenin üst temelleri ile sınırlanmıştır. Kapının cephe kemeri üstünde caminin kitabesi bulunmaktaydı. Bugün yangından dolayı tamamen silinmiştir. Kapının genel görünüşü Erzurum Çifte Minare ve Sivas medreselerinin portallerine benzemektedir. Yangında yapı çatı hizasından yıkılmış olduğundan, bugün eski minarelerin gövdelerinden iz kalmamıştır. Yalnız portaldeki revakın yanındaki kalın üst temelde, minarenin burma merdivenleri korunabilmiştir.Kuzey duvarının içine yapılmış minareyle dışarı açılan bir mahvel vardı; bugün kapıları örtülmüştür. Caminin güneydoğusunda yerden 3,5 metre yükseklikte altta 8 üstte 16 yüzlü, dışarıdan ve caminin içinden kapısı bulunan bir türbe vardır. Muhtemelen camiyi yaptıran Sungur Ağa için yapılmıştı;fakat bugün boştur. Türbenin üstü 8 yüzlü bir piramitle örtülüdür. Teknik dekor bakımından iki unsur görülmüştür. Sütun başlıkları korint tarzında olup eskidir. Arka kısmında bir mahfil kısmı vardır. Üst kısmı birbirine yanaşık ağaç kütüklerle örtülmüş olup toprak damlıdır. Kuzeydoğu köşesinde kare planlı bir minaresi vardır. Kitabesinden 1452 tarihinde yapıldığı anlaşılmakta olup, daha sonra Afife Hanım adına biri tamir ettirildiği için, adı Hanım cami olarak bilinir.Sungurbey Cami bahçesinde, kısaca anlattığımız gibi, caminin güneydoğu duvarına bitişik olan türbe, cami ile birlikte 1335 yılında Sungur Ağa’nın türbesi olarak yapılmıştır. Fakat bugün tamamen boştur. Türbenin dışarıya ve caminin namaz yerine açılan iki kapısı vardır. İçi sekiz köşeli bir oda olup, yarım daire bir kubbe ile örtülmüştür. Sekizgen yapının dış köşelerinde ince sütunceler yer almaktadır. Gövdesinin üstünde yine sütuncelere dayanan onaltıgen bir kasnak ve bunun da üzerinde sekizgen piramit bir üst yapı yer alır.
Sırçalı Kümbet Kayseri ...devami
The Kharāghān twin towers, built in 1053 CE in Iran, is the burial of Seljuq princes.
Seljuk minaret of the mosque at Damghan Iran. Seljuk minaret of the mosque at Damghan, Iran. The decorative effect achieved by the use of recessed b 11th century Persian art
Sivas Şifahiye Medresesi ...devami
Gökmedrese Tokat bugün Gökmedrese diye anılan çinileri ile ünlü Pervane Külliyesi inşa edilmiştir ...devami
Tuğrul Kulesi Tahran ...devami
Urmiye deki Selçuklu Yapısı
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com