Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Atabeylikler :

Atabey : Selçuklu Şehzadelerini eğitmekle görevlendirilen kişi. ( Osmanlılarda Lala )

Merkezi Otoritenin zayıflamasıyla bulundukları bölgelerde bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1. Salgurlular ( Fars Atabeyliği ) ( İran ) ( 1148 - 1286 ) :

Merkez : Şiraz
Kurucu : Sungur
İlhanlılar son verdi.

2. İldenizliler ( Azerbaycan Atabeyliği ) ( 1146 - 1225 ) :

Merkez : Tebriz
Kurucu : Şemsettin İldeniz
Harzemşahlar son verdi.

3. Beğteginoğulları ( Erbil Atabeyliği ) ( 1144 - 1232 ) :

Merkez : Erbil
Kurucu : Beğ-Teginoğlu Ali

Varisi olmadığı için, vasiyet gereği Abbasi Halifeliğine katıldı

4. Böriler ( Şam Atabeyliği ) ( 1128 - 1154 ) :

Merkez : Dımaşk ( Şam )
Kurucu : Böri
Zengiler son verdi.

5. Zengiler ( Musul Atabeyliği ) ( 1127 - 1259 ) :

Merkez : Musul
Kurucu : İmadeddin Zengi
İlhanlılar son verdi. ...devami
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com