Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Anadolu Beylikleri
Anadolu Beylikleri, Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir. Bu savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri denir. Aynı dönemde, önce Anadolu'nun batı ucunda İznik'i başkent edinen, sonradan da Haçlı Seferleri nedeniyle başkentini Konya'ya taşıyarak Orta Anadolu merkezli olarak devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak anılır.

1. Dönem Beylikleri

İzmir Çaka Beyliği İzmir 1081 - 1098
Dilmaçoğulları Beyliği 1085 - 1192
Danişmendliler Beyliği Sivas 1092 - 1178
Saltuklu Beyliği Erzurum 1092 - 1202
Ahlatşahlar Beyliği Ahlat 1100 - 1207
Artuklu Beyliği 1102 - 1408
İnaloğulları Beyliği Bitlis 1098 - 1183
Mengüçlü Beyliği Erzincan 1072 - 1277
Erbil Beyliği Erbil 1146 - 1232
Çubukoğulları Beyliği Çemişgezek 1085 - 1092?
...devami
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com