Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : MEHMET FUAD
Yazar soyadı : KÖPRÜLÜ
Eser adı : Islam ve Türk Hukuk Tarihi Arastirmalari ve Vakif Müessesesi
Yayın yeri :
Yayın tarihi : 2006
Genel bilgi : Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün Türkiye'de kanunsinaslar degil, fakat hakiki hukuk alimleri yetistigi ve simdiye kadar tamamiyle ihmal edilmis bulunan Türk hukuk tarihinin tesisi yolunda ciddi gayretler sarf edildigi takdirde memleketimizde de çok zengin bir tetkik sahasi olarak tekrar layik oldugu ehemmiyet ve kiymeti kazanacaktir seklindeki temennisi ne yazik ki bugün de bütün tazeligini korumaktadir. Elinizdeki kitapta, Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün Türk ve Islam hukuku hakkinda çesitli yerlerde çikan makaleleri Orhan Köprülü tarafindan yapilan bir tasnifle yer almaktadir.
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com