Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : MIKAIL
Yazar soyadı : BAYRAM
Eser adı : Ahi Evren Tasavvufi Düsüncenin Esaslari
Yayın yeri : ANKARA
Yayın tarihi : 1995
Genel bilgi : Bu eser, Anadolu Selçuklulari devrinin en güçlü ve çok yönlü fikir ve aksiyon adimlarindan biri olan ve Ahi Evren diye bilinen Seyh Nasiru'd-din Mahmud'un 'Tabsiratü'l-mübtedi ve tezkiretü'l-müntehi' adli eserinin tercümesidir. Asirlardan beridir basta Sadru'd-din Muhammed el-Konevi olmak üzere muhtelif ilim adamlarina mal edilen bu eser, yedi asirdir Anadolu'daki tekke ve zaviyelerde en çok okunan ve taninan bir eser olmustur. Tasavvufi dünya görüsünü çok özlü bir sekilde ve basite indirgeyerek sunan bir eserdir. Bu özelligi ile hacimce küçük ve fakat muhtevaca doyurucudur. Daha çok kisa adi olan 'Tabsira' diye taninmistir
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com