Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : OSMAN
Yazar soyadı : TURAN
Eser adı : Dogu Anadolu Türk Devletleri Tarihi
Yayın yeri : Istanbul
Yayın tarihi : 2004
Genel bilgi : Dogu Anadolu Türk Devletleri Tarihi Anadolu?nun Türk vatani olarak kurulusunun tarihidir. Prof. Dr. Osman Turan, bu eserinde kurulus devrinin tarihini, burada kurulan küçük devlet ve beyliklerin siyasî mevkilerini, medenî faaliyetlerini ele almaktadir. Kaynaklarin kifâyetsizligine ragmen Dogu Anadolu?da ne derece ileri ve mamur bir ülke meydana getirildigini ortaya koyan bu eser, Ortaçag Türkiyesi?nin yüksek kültürel ve iktisadî tarihinin de habercisidir.
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com