Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : OSMAN
Yazar soyadı : TURAN
Eser adı : Selçuklular ve Islamiyet
Yayın yeri : Istanbul
Yayın tarihi : 2003
Genel bilgi : Türklerin Islâm medeniyetine girisleri, dogurdugu neticeler itibariyle, yalniz Türk ve Islâm tarihinin degil dünya tarihinin de en büyük hâdiselerinden biridir. Bunun millî bünye üzerinde meydana getirdigi neticenin tetkikinden dogacak ilmî kanaatlerin, girmekte oldugumuz Avrupa medeniyeti karsisinda alacagimiz vaziyeti tâyin ve yürümekte oldugumuz yolu kontrol etmekte bize bazi tecrübî dersler verecegine de, dikkatimizi çekmemiz icabeder. Türkler Islâm?dan önce inanis, düsünüs ve yasayis bakimindan nasil bir kavim idiler, Islâm olduktan sonra ne gibi degisiklik ve inkisaflara ugradilar? Türklerin Islâmlasmasindan önce ve sonra Islâm âlemi nasil bir vaziyette bulunuyordu ve ne gibi bir istikamet aldi? Bu hususlarda umumî ve sentetik bir görüse sahip olmaksizin Türklerin Islâm dünyasindaki mevkileri ile Islâm tarihinin takip ettigi gelisme anlasilamaz.
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com