Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : MEHMED / FRANZ
Yazar soyadı : KÖPRÜLÜ / BABİNGER
Eser adı : Anadolu'da Islamiyet
Yayın yeri :
Yayın tarihi : 2000
Genel bilgi : Çoktan beri kadim devrin Anadolu'suna, buranin müteaddit kavimlerine, muhtelif dinleri eskaline layik oldugu derece ve miktarda gayret ve zekasini sarf edecek hatiri sayilir adette müdekkik ve müteharriler çalismis ve bir hayli nukat ve hususati umumi hatlariyla tenvir ve izah etmis olduklari halde, bu diyarin artik bir seneyi geçen bir zamandan beri geçirdigi "Islamiyet devresi" hemen hiç tedkik ve tetebbu edilmemis bir devir olmak üzere gösterilirse, yanlis bir iddiada bulunulmus olmaz. Hatta simdiye kadar Müslüman Anadolu'ya dair bildiklerimiz, umumiyetle Bizans müverrihleri ile, eserlerinin ekserisi yazma halinden bile çikamamis olan, aciz ve mahdut bazi Islam müelliflerinin verebildikleri cüz'i ve nakis haberlerden ibarettir. Böyle olmakla beraber, ihtimal ki burada " Islam tedkikati için bir yeni ülke" olmak üzere Anadolu'ya ait umumi bir taslak çizmek yolundaki bu tesebbüs biraz cüretkârane sayilabilir.
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com