Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : ERDOĞAN
Yazar soyadı : Merçil
Eser adı : Selçuklular'da Hükümdarlık Alâmetleri
Yayın yeri : Ankara
Yayın tarihi : 2007
Genel bilgi : ÖNSÖZ KISALTMALAR BİRİNCİ BÖLÜM SELÇUKLULAR'DA HÂKİMİYET TELÂKKİSİ VE SULTAN A. Büyük Selçuklular B. Kirman Selçukluları C. Türkiye Selçukluları 1. Adalet ve İhsan a. Büyük Selçuklular b. Irak Selçukluları c. Kirman Selçuklu lan d. Türkiye Selçukluları 2. Hân-ı Yağma a. Büyük Selçuklular b. Türkiye Selçukluları 3. Dîvân-ı Mezâlim a. Büyük Selçuklular b. Türkiye Selçukluları 4. Veliahtlık a. Büyük Selçuklular b. Irak Selçukluları c. Kirman Selçukluları d. Suriye Selçukluları e. Türkiye Selçukluları 5. Selçuklular'da Kardeş Katli Meselesi a. Büyük Selçuklular b. Irak Selçukluları c. Kirman Selçukluları d. Suriye Selçukluları e. Türkiye Selçukluları İKİNCİ BÖLÜM HÂKİMİYET ALÂMETLERİ 1. Manevi Alâmetler a. Unvanlar b. Lâkablar c. Hutbe d. Veliahtlar Adına Hutbe Okunması e. Vassallerin Hutbe Okutması f. Değişik Hutbe Okunması 2. Maddî Alâmetler a. Taht b. Tâc c. Sikke d. Çetr (Şemse-Mizalle) e. Nevbet f. Bayrak ('alem, liva, râyet, moncuk, bend (ç. bunud), sancak) g. Tıraz h. Hil'at ı. Gâşiye i. Ok ve Yay j. Y ü z ü k / M ü h ü r k. Çadır l. Tevkî' m. Tuğra ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜMDARLIK ALÂMETLERİNDE İKİNCİ DERECE UNSURLAR 1. Çizme 2. Kemer 3. Kılıç 4. Külah SONUÇ BİBLİYOGRAFYA VE KISALTMALAR DİZİN ISBN : 978-975-16-1954-9 Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara Basım Yılı : 2007 Sayfa Sayısı : 283 Dili : Türkçe Fiyatı : 20 YTL
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com