Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : ZEKİ
Yazar soyadı : ATÇEKEN
Eser adı : Konya'daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması
Yayın yeri : Ankara
Yayın tarihi : 1998
Genel bilgi : ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KONYA'NIN KISA TARİHİ A - Konya Adı B - Konya'nın Coğrafi Durumu ve İklimi C - Konya Tarihi a) İlk Çağlarda Konya b) Orta Çağlarda Konya c) Anadolu Selçukluları Devrinde Konya d) Karamanoğulları Devrinde Konya e) Osmanlılar Devrinde Konya İKİNCİ BÖLÜM KONYA'DAKİ SELÇUKLU SARAYI, CAMİLERİ, MESCİDLERİ VE TÜRBELERİ, ZAVİYELERİ VE HANKÂHLARI A - Selçuklu Sarayı B - Camiler, Mescidler ve Türbeler, Zaviyeler ve Hankahlar a)Camiler, Mescidler ve Türbeler b)Zaviyeler c) Hankahlar 1. Eflanın Mescidi (Saat kulesi) 2. İplikçi (İplikçiler ) Camii 3. Karatay (Emir Kemaleddin) Mescidi 4. Kara Arslan Mescidi 5. Mihmandar Mescidi (Kınacı Sokağı-Mahmud Mescidi) 6. Akıncı Mescidi 7. Hacı Ferruh (Akçe Gizlenmez) Mescidi (Taş Camii) 8. Begavi (Kapturga Mahallesi) Mescidi 9. Başarebey (Ferhuniye) Mescidi 10. Erdemşalı (Kale-i Cerp) Mescidi 11. Şeker Füruş Mescidi 12. Hoca Fakih Mescidi veTürbesi 13. Sultan Alâeddin Camii ve Türbesi 14. Hatuniye (Devlet Hatun) Mescidi 15. Kadı İzzeddin Camii ve Türbesi 16. Abdülaziz Mescidi 17. Sahib-Ata Külliyesi a. Sahib-Ata Camii b. Sahib-Ata Hankâhı c. Sahib-Ata Türbesi d. Sahib-Ata Hamamı 18. Anber Reis Camii ve Türbesi (Yenisi Feridiye Camii) 19. Pir Esad Mescidi-Zaviyesi ve Türbesi 20. Abdülmümin (Megaribe) Mescidi 21. Sadreddin-i Konevi Camii ve Türbesi 22. Beyhekim Mescidi 23. Halka Beguş Mescidi 24. Hoca Hasan Camii 25. Sırçalı Mescid ve Zaviyesi 26. Tahir ile Zühre-Dönbaba Mescidi ve Türbesi (Sahib-Ata Mescidi) 27. Tercüman Mescidi 28. Zevle Sultan Mescidi ve Türbesi 29. Alevi Sultan Mescidi ve Türbesi 30. Ferhuniye (Süt Tekkesi) Mescidi ve Türbesi (Keykavus Kızı Türbesi).. 31. Bulgur Dede Tekkesi Mescidi 32. Cemel Ali Dede Mescidi ve Türbesi 33. Fahrunnisa Mescidi ve Türbesi 34. Hızırilyaslık - Ayabakan Zaviyesi ve Türbesi 35. Pir-Ebi Sultan Zaviyesi ve Türbesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KONYA'DAKİ SELÇUKLU MEDRESELERİ, MEDRESELERİN TAVSİFİ, BİNA VE MÜŞTEMİLATI A- MEDRESELER a) Câmi Dışı Yüksek Öğretim ve Medreselerinin Doğuşu b) İslâm Dünyasındaki İhtisas Medreseleri 1) Dârü'l-Hadisler 2) Dârü't-Tıplar 3) Dârü'l-Kur'alar c) Selçuklu Medreseleri d) Konya Selçuklu Devri Medreseleri 1 - Altûn-Aba (İplikçi) Medresesi 2 - Lala Ruzbe Medresesi ve Hankahı 3 - Gühertaş (Molla-i Atik) Medresesi 4 - Tacü'l-Vezir Külliyesi-Medrese, Mescid ve Türbe 5 - Şeref Mesud Medresesi ve Hankahı 6 - Kadı Hürremşalı Dam'l-hadisi 7 - Büyük Karatay Medresesi 8 - Kemaliye (Küçük Karatay) Medresesi 9 - Seyfiye (Bukalası) Medresesi 10 - Nizamiye (Nalıncı) Medresesi 11 - Atabekiyye (Atabey-Ağazade) Medresesi 12 - Pamukçular (Pembe Fumşan) Medresesi 13 - İnce Minareli (DM'I-hams) Medresesi ve Mescidi 14 - Sırçalı (Muslihiye) Medresesi 15 - Ali Gav Zaviyesi ve Türbesi (Medresesi) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONYA'DAKİ MÜSTAKİL SELÇUKLU TÜRBELERİ A - TÜRBELER Akıncı Türbesi Kara Arslan Türbeşi Şeker Füruş Türbesi Seyfeddin Sungur Türbesi Hazret-i Mevlana Türbesi Ateşbaz Veli Türbesi ve Zaviyesi Şeyh Aliman Türbesi ve Zaviyesi Sebhan (Emir Nureddin) Türbesi Gömeç Hatun Türbesi-Kız Kulesi Hoca Cihan Türbesi (Marsuman Türbesi) Tavus Baba Türbesi Ulaş Baba Türbesi (Kümbeti) Kesikbaş Türbesi Nalıncı Baba Türbesi Sadr Sultan Türbesi - Şems-i Tebriz! Türbesi ve Şems Mescidi Şeyh Hasan-ı Rumi Türbesi ve Zaviyesi Şeyh Osman-ı Rumi Türbesi Zaviyesi ve Mescidi Şeyh Sadaka Türbesi ve Zaviyesi Zahrüddin Ali Türbesi Şeyh Şerefeddin Türbesi BEŞİNCİ BÖLÜM KONYA SURLARI VE ALÂEDDİN DARÜ'Ş-ŞİFASI 1 - Konya Surları a) Konya İç Kalesi b) Konya Dış Kalesi 2 - Alâeddin Darü'ş-şifâsı SONUÇ BİBLİYOGRAFYA DİZİN Anadolu Selçuklu, Karaman ve Osmanlı Eserlerini Gösteren Konya Şehir Haritası Resimler: Belgeler (Konya Şer'iyye Sicil Kayıtlarından Örnekler) Orjinal Dili: Türkçe Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur, 339 Sayfa ISBN: 975-16-0887-2
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com