Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : AHMET YASAR
Yazar soyadı : Ocak
Eser adı : Sari Saltik
Yayın yeri :
Yayın tarihi : 2002
Genel bilgi : IÇINDEKILER ÖNSÖZ KISALTMALAR GIRIS : KAYNAKLAR VE ARASTIRMALAR I - Kaynaklar II - Arastirmalar BIRINCI BÖLÜM XIII. YÜZYILDA BALKANLAR'DA ANADOLU ÇIKISLI ILK TÜRK ISKÂNI: DOBRUCA'DAKI TÜRKMENLER I - Mogol Hakimiyetinde Anadolu Selçuklu Tahti Için Mücadele ve II. Izzeddin Keykâvus II - Bizans Himayesinde Bir Selçuklu Sultani III ? Sari Saltik'la Anadolu'dan Dobruca?ya IV - Bizans'taki Sefahet Hayati, Hapis ve Kurtulus V - Sari Saltik'la Dobruca?dan Dest-i Kipçak'a VI - Gurbetteki Sultanin Ölümü, Dobruca?ya Dönüs IKINCI BÖLÜM MENKABEVÎ SARI SALTIK: PEYGAMBER SOYUNDAN BÜYÜK BIR GÂZI-EVLIYÂ I - Seyyid Battal Gâzi'nin Torunu: Serif Hizir II- Tahta Kiliçli Evliyâ: Saltik Gâzi III - Ejderha Öldüren Kahraman: Serif Saltik IV - Yedi Tabut, Yedi Mezar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TARIHSEL SARI SALTIK: ASIRET REISI BIR KALENDERÎ SEYHI VE BIR DERVIS-GÂZI I- Efsânevî Degil Tarihsel Bir Sîma II - Iskân Lideri ve Asiret Reisi Sari Saltik III - Kalenderî Seyhi Sari Saltik IV - Balkanlar ile Dest-i Kipçak'taki Gazâlar ve Islâmlasma DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SARI SALTIK KÜLTÜ: TEKKELERI, MEZARLARI, TÜRBELERI , MAKAMLARI VE BEKTASILIK VE ALEVILIK'TEKI YERI I- Sari Saltik'in Açtigi Tekkeler II - Adina Sonradan Açilan Tekkeler III - Mezarlari, Türbeleri ve Makamlari IV - Bektasîlik ve Alevîlik'te Sari Saltik SONUÇ SEÇILMIS BIBLIYOGRAFYA GENEL DIZIN Fiziksel Özellikleri: 155 Sayfa ISBN: 975-16-1577-1 Baski: 1. Baski
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com