Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : IBN FADLAN
Yazar soyadı : Çeviren: Ramazan Şeşen
Eser adı : Seyahatname
Yayın yeri : Istanbul
Yayın tarihi : 1995
Genel bilgi : Bu kisinin hayati hakkinda ki bilgi bu eserde verdigi malümat ile sinirlidir. Bagdat?ta Abbasilerin katiplerindendir. 309/921 yilinda Abbasi Halifesi el Muktedir tarafindan, Itil (Volga) Bulgarlarina gönderilen elçilik heyetinde bulunmustur. Buraya giderken Iran, Maveraünnehr, Harezm?e ugramis, Oguzlar, Peçenekler, Baskirtlar ile Bulgarlar arasinda gördüklerini anlatan bir seyahatname yazmistir. Ibn Fadlan bu eserinde geçtigi yerlerin cografyasi, halklari, onlarin dinleri, hukuklari, idare tarzlari, sosyal durumlari, Adetleri hakkindaki gözlemlerini yansitmistir. Bizim için oguzlar hakkindaki verdigi bilgiler önemlidir. Kitabi ilk defa Z.V. Togan 1939 yilinda Almanca tercümesi ve metni ile beraber Leipzig de yayinlanmistir. Eser, Rusca, Macarca, Fransizca, Farsça, Japonca gibi dillere çevrilmistir. Türkçeye de Ramazan Sesen tarafindan çevrilmis, 1975 ve 1995 yillarinda Istanbul da yayinlanmistir.
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com